Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi towarzyszącej opracowaniu nowego urządzenia autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym w celu skorzystania ze wsparcia w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 r.

Pełna treść zapytań ofertowych wraz z opisami przedmiotów zamówienia znajdują się w poniższych linkach:

1. Badanie w zakresie analizy rynku:

zapytanie ofertowe_analiza rynku
formularz ofertowy – do zapytania nr 1_usługa badania rynku

2. Badanie kompatybilności elektromagnetycznej:

zapytanie ofertowe_badanie EMC
formularz ofertowy – do zapytania nr 2_badanie kompatybilności elektromagnetycznej

3. Usługa prototypowania

zapytanie ofertowe_usługa prototypowania
formularz ofertowy – do zapytania nr 3_usługa prototypowania
Klauzula poufności_dla ekoTechnologia

Wyniki postępowania ofertowego:

  1. Analiza rynku
  2. EMC
  3. Prototypowanie