Brakuje Ci środków na zrealizowanie inwestycji? Dowiedz się nieco więcej o dotacjach!

Dofinansowania inwestycji OZE jest szerokim tematem. Nasze przedsiębiorstwo współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi, co gwarantuje wysoką skuteczność pozyskanego dofinansowania. W zależności od tego czy klient jest osobą fizyczną, przedsiębiorstwem, rolnikiem, samorządem czy spółdzielnią może skorzystać ze środków:

  • krajowych z Urzędu Marszałkowskiego
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

  Dotacje dla osób fizycznych

  Osoba fizyczna może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji OZE z programu PROSUMENT:
  prosument

   • możliwość uzyskania dotacji w wysokości 40% (do wykorzystania pierwszej puli 100 mln PLN) lub 30% kosztów kwalifikowanych
   • konieczność skorzystania z nisko oprocentowanego kredytu (1%)
   • okres kredytowania od 5 do 15 lat
   • dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
   • dotacja instalacji fotowoltaicznej do mocy 40kW

   Szczegółowe informacje o programie PROSUMENT na stronie NFOŚiGW

   Szczegółowe wytyczne dotyczące EKOkredytu na stronie BOŚ Bank


   prosument2

   Dodatkowo osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowania inwestycji OZE przez swoją gminę. Aby uzyskać szczegóły aktualnych dotacji gminnych należy się skontaktować z Wydziałem Środowiska swojej gminy.

   Jeśli nie chcesz brać kredytu w połączeniu z dofinansowaniem,a w Twojej gminie nie ma aktualnych konkursów na inwestycje OZE to możesz skorzystać z atrakcyjnych warunków odsprzedaży energii elektrycznej. System Taryf Gwarantowanych zakłada:

    • stałe ceny odsprzedaży energii dla mikroinstalacji fotowoltaicznych do mocy 40 kW
    • umowa na 15 lat
    • dla instalacji do mocy 3 kW cena odsprzedaży w wysokości 0,75 PLN / kWh
    • dla instalacji od mocy 3 kW do mocy 10 kW cena odsprzedaży w wysokości 0,65 PLN / kWh
    • dla instalacji od mocy 10 kW do mocy 40 kW cena odsprzedaży w wysokości 100% ceny hurtowej energii elektrycznej (ok. 0,20 PLN / kWh)

     

    Dotacje dla samorządów

    Jednostki samorządowe mogą ubiegać się o dotację korzystając z programu LEMUR i GEKON. Celem programów jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Programy również wspierają projekty nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

    Szczegółowe informacje o programie LEMUR na stronie NFOŚiGW

    Szczegółowe informacje o programie GEKON na stronie NFOŚiGW

     

    Dotacje dla przedsiębiorstw

    Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i chciałbyś skorzystać z dotacji, to możesz skorzystać z kilku możliwości:

     • fundusze Norweskie
     • Regionalny Program Operacyjny dla danego województwa inwestycji, który wspiera rozwój źródeł odnawialnych, ochronę środowiska oraz poprawę energetyczną budownictwa
     • program BOCIAN, który wspiera duże projekty związane z energetyką odnawialną
     • ARiMR dla przedsiębiorców działających w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie rolno-spożywczym