ekoTechnologia Sp. z o. o.
ul. Szeroka 42/1, 87-100 Toruń

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000384448
NIP 9562288034
REGON 340894327
Kapitał zakładowy opłacony w całości 50 000 PLN

Biuro:
+48 566 99 54 46
+48 531 977 856
info@ekotechnologia.eu