Firma ekoTechnologia Sp. z o. o. może pochwalić się realizacją projektu pn. “Autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP”


Projekt obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu (innowacji produktowej) oraz usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (innowacja marketingowa) towarzyszącej usłudze opracowania nowego wyrobu.
Zakres projektu obejmuje wykonanie weryfikacji modelu CAD 3D obudowy, modelu cyfrowego, fizycznych części modelu wzorcowego, badań mechanicznych kompletnego urządzenia, 30 prototypowych obudów, przeprowadzenie badań kompatybilności elektromagnetycznej, badań końcowych wyrobu, testowanie w grupie potencjalnych 20 użytkowników, analizy preferencji, planu praktyk marketingowych.
W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnąć rezultaty polegające na opracowaniu innowacyjnego w skali kraju produktu umożliwiającego jego wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa EKOTECHNOLOGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu polegać będzie na opracowaniu autonomicznego systemu solarnego z modułem komunikacyjnym dla systemów fotowoltaicznych będącego urządzeniem złożonym ze sterownika solarnego pozwalającego na podłączenie instalacji fotowoltaicznej i układu do zdalnego pomiaru warunków pracy systemu zasilanego ze źródeł napięcia stałego (akumulatory). Przy pomocy dołączonego modułu komunikacyjnego, dane pomiarowe będą przesyłane poprzez sieć GSM do internetowej bazy danych. Wystąpi również możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez komendy SMS. Autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym zostanie także wyposażony w funkcjonalność centrali alarmowej, pozwalającej na ochronę podłączonego systemu przed kradzieżą.
Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego wyrobu przez jednostki naukowe wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Wartość projektu: 109 470,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 71 200,00 zł