Odrobina wiedzy:

Warunki klimatyczne w Polsce sprzyjają wydajnemu pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca. Optymalnie zaprojektowana i zamontowana instalacja o mocy 1kWp pozwala wyprodukować średnio nawet 1000 kWh. Czynniki, które wpływają na efektywność modułów to między innymi: kąt ustawienia, zacienienie, temperatura czy liczba słonecznych dni w ciągu roku.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być dostosowana do realnego zapotrzebowania i zużycia energii w budynku, z uwzględnieniem niewielkiej, 10-20% nadwyżki. Indywidualny prosument nie zarabia gotówki za wprowadzenie do systemu nadwyżek energii – obowiązuje system rozliczeń bezgotówkowych. Przyjmuje się, że przeciętna instalacja w Polsce pozwala wyprodukować około 1000 kWh z 1 kWp mocy urządzeń. Inwestycję w fotowoltaikę najlepiej rozpocząć od profesjonalnego audytu.

Instalacja fotowoltaiczna znacząco obniża wysokość rachunków za energię elektryczną w domu, firmie czy gospodarstwie rolnym. Na fakturze dla prosumentów pojawiają się informacje o ilości energii pobranej i wprowadzonej do sieci. Przy dobrze dobranej wielkości instalacji, będziemy musieli płacić jedynie opłaty stałe – abonamentowe.

Kompleksowo wspieramy klientów indywidualnych i firmowych, oferując projektowanie, sprzedaż, montaż oraz serwis instalacji fotowoltaicznych. Doradzamy i przygotowujemy indywidualne rozwiązania, prowadzimy także sklep internetowy z wyselekcjonowanymi produktami najlepszych producentów na rynku. Nieustannie rozwijamy zespół kompetentnych specjalistów. Doświadczenie budujemy od 2011 roku.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Pod względem przyrostu nasz kraj zajmuje aktualnie 5. miejsce w Europie. Na koniec 2019 roku łączna moc krajowych instalacji wyniosła niemal dokładnie 1,3 MW. Dotacje w ramach programu „Mój Prąd”, preferencyjne pożyczki, szeroka oferta leasingowa i coraz lepszy dostęp do nowoczesnych produktów to najważniejsze czynniki, które wpływają na zainteresowanie technologią solarną.

Doświadczenie zdobywane w Afryce

Od wielu lat budujemy doświadczenie nie tylko na rynku polskim, ale również afrykańskim, w takich krajach, jak Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone, Mozambik czy Botswana.

Od wielu lat budujemy doświadczenie nie tylko na rynku polskim, ale również afrykańskim, w takich krajach, jak Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone, Mozambik czy Botswana.

Słowniczek:

Zjawisko, dzięki któremu promieniowanie słoneczne przekształcane jest w energię elektryczną. Do jego uzyskania służą ogniwa fotowoltaiczne (krzemowe płytki, z który zbudowane są moduły). Promieniowanie wyzwala siłę elektromotoryczną w półprzewodniku, co jest kluczem produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej.

Urządzenie służące do przekształcenia napięcia i prądu stałego (DC) w napięcie i prąd przemienny (AC), który można wykorzystać w standardowej sieci energetycznej niskiego napięcia, np. w domu. Niezbędny element instalacji solarnej.

Instalacja fotowoltaiczna przyłączona do sieci energetycznej. Energia produkowana w takiej instalacji jest w pierwszej kolejności zużywana na potrzeby lokalne. Nadwyżki energii są przekazywane do sieci energetycznej. Odebrać je można w sytuacji zmniejszonej produkcji – na przykład wieczorem.

Urządzenie, które dzięki swojej budowie i ekspozycji na słońce pozwala przekształcić promieniowanie na energię elektryczną. Jego najważniejszymi elementami są ogniwa, które chroni się przed działaniem niepożądanych czynników zewnętrznych.

Instalacja złożona z wielu modułów solarnych połączonych szeregowo.

Podmiot będący jednocześnie „producentem” i „konsumentem”. W przypadku energii elektrycznej jest to odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu anergii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzając jednocześnie energię we własnej mikroinstalacji.